Hot Price Drop – Nikon D610 for $1,696, D7100 for $946 !

Nikon D610 D7100

Nikon USA has finally drop the price of new Nikon D610 and Nikon D7100. The Nikon D610 body only now $1,696.95, and Nikon D7100 Body Only now $946.95.

Nikon D610 Amazon | B&H | Adorama | ebay
Nikon D7100 Amazon | B&H | Adorama | ebay | Refurbished D7100